Chính sách lắp đặt

Công ty thực hiện việc lắp đặt sản phẩm tại nhà theo yêu cầu của khách hàng. Thông thường Việt Mới Audio chỉ áp dụng lắp đặt trực tiếp cho các đơn hàng có giá trị lớn, thiết bị có độ phức tạp về kỹ thuật trong lắp đặt, chuyển giao công nghệ và sử dụng.

Các chi phí lắp đặt là tính phí không bao gồm các chi phí vật tư phát sinh.

Trường hợp khách hàng tự lắp đặt/ cài đặt/ sản phẩm Khách hàng tự chịu trách nhiệm về kỹ thuật cài đặt/ lắp đặt cũng như mọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại liên quan đến sản phẩm và con người như: rơi rớt làm hư hỏng sản phẩm, rơi rớt gây nguy hiểm mất an toàn cho con người.

Chính sách lắp đặt