LOA AMATER

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Kể từ khi giới thiệu hệ thống LOA AMATER tự cấp nguồn đầu tiên của chúng tôi cách đây gần 25 năm, Amate Audio đã dẫn đầu thị trường trong việc phát triển hệ thống tăng cường âm thanh tích cực.

Ngày nay, ‘nền tảng điều khiển và cấp nguồn’ Class-D / DSP của chúng tôi cung cấp khả năng khuếch đại tích hợp trên bo mạch, quản lý và bảo vệ hệ thống. Các loa phóng thanh hoạt động của chúng tôi tránh được nhu cầu sử dụng bộ khuếch đại và giá đỡ bộ xử lý bên ngoài cũng như kỹ thuật hệ thống tốn thời gian mà chúng yêu cầu.